diumenge, 17 d’abril de 2011

Sistemes de navegació amigables (User Friendly)

La creació d’un sistema de navegació amigable per l’usuari (el que en anglès en diuen User Friendly), no ens hauria de reportar un esforç extra a l’hora de muntar el prototipus web, la majoria de les vegades es una qüestió de sentit comú, però també cal recordar una sèrie de conceptes que s’han convertit ja en estàndards a l’hora de dissenyar el sistema de navegació d’un web.
A continuació es presenten alguns suggeriments que ens poden ser útils:
  • Triar la millor ubicació per la navegació: zona superior, a sota de la capçalera
  • Coherència: un cop triada la millor ubicació cal que aquesta es mantingui en el mateix lloc en cada secció del web
  • Etiquetar correctament els ítems del menú de navegació: es tracta d’usar correctament l’etiquetatge dels enllaços, també podem reforçar els enllaços afegint un petit text descriptiu
  • Icones, gràfics i símbols: ajuden als usuaris a identificar millor els continguts de la secció
  • Escollir el millor tipus de navegació per la nostra plana web: Menú horitzontal o vertical, menús desplegables
  • Simplificar: realment és necessari afegir l’ítem de localització i l’ítem de contacte? No els podríem ajuntar en un de sol? Ens cal crear diferents tipus de navegació pel tipus de web que hem de crear?