diumenge, 30 d’agost de 2009

Llibres que tot bon dissenyador web hauria de coneixer

Via Blog design blog us presento un llistat de llibres imprescindibles per disseny web.
Com diu el títol del post són llibres que tot dissenyador web hauria de "comprar, demanar en prèstec o robar".
Els llibres estan classificats per diferents temàtiques:
 • Tipografia
 • Usabilitat
 • Ús del color
 • XHTML/CSS
 • jQuery
Read more ...

divendres, 28 d’agost de 2009

Sistemes de Navegació Accessibles Vol. 2

Accessibilitat i usabilitat en els sistemes de navegació

Sistemes de navegació usables: La navegabilitat
Per aconseguir la navegabilitat pel lloc web, cal que els sistemes de navegació compleixin una sèrie de principis bàsics:
 • Fàcil d’aprendre: El sistema de navegació cal sigui fàcil d’identificar i fàcil d’aprendre, per tant cal que siguis clars i senzills.
 • Enllaços clars i concisos: El rètol de l’enllaç ha de definir amb claredat el contingut amb el que enllaça, cal que sigui el més breu possible, evitar l’ús de paraules compostes o frases.
 • Consistència: Els sistemes de navegació cal que s’agrupin en unitat lògiques, i han de mantenir el mateix nombre d’elements, les mateixes etiquetes, ordre, format i la mateixa posició en tot el lloc web, així l’usuari pot familiaritzar-se més ràpidament amb el funcionament de la navegació del lloc web.
 • Optimització del nombre de clics: Cal que el nombre de clics que s’han de fer per arribar a una informació concreta, sigui en mínim possible. Sempre es recomana que la profunditat de navegació no excedeixi mai dels 3 o 4 clics.
 • Ubicació de l’usuari: Cal que els sistemes de navegació indiquin a l’usuari on és i també on ha estat.
 • No s’han de basar només en imatges: Si optem per un sistema de navegació amb imatges és important que aquestes continguin l’atribut ALT, que descriurà la imatge, si aquesta no es descarrega.
 • No haurien de tenir massa elements: Es recomana que els menús de navegació no sobrepassin els 7 elements, i jerarquitzar els elements de menú; sempre i quan això no es contraposi amb el principi bàsic d’optimització del nombre de clics.
 • Implementació de les tasques més comunes: És a dir, anar a l’inici, contactar, avançar, retrocedir, anar al mapa web, etc..
Continuarà...
Read more ...

dimarts, 25 d’agost de 2009

Recursos Vol. 26: Tipografia

Hola que tal. Benvinguts a una nova edició dels recursos

Tipografia i utilitats

Recull de 65 boniques tipografies per allò que en diuen "modern design".

Navega fàcilment per teva col·lecció de fonts:
Myfontbook és un visor de fonts que permet catalogar i organitzar les fonts instal·lades.

Typedia l'enciclopèdia de les tipografies: cerca fonts, dissenyadors, tallers de fundició, etc.
Read more ...

dijous, 20 d’agost de 2009

Recursos Vol. 25: Inspiració!!

Hola que tal. Benvinguts a una nova edició dels recursos

Inspiració en disseny web

Bonic article a webtoolkit4 on ens parla de les tendències del 2009 i 2010 en disseny web.
Us en faig 5 cèntims:
 • Títols grans
 • Imatges grans que ocupen gairebé tota la interfície
 • Ús de imatges o tipografia manuscrita tipus esbossos.
 • Sliders: sembla que tot s'acabarà desplaçant...
Cal repassar de tant en tant el web thebestdesigns per a veure què es porta últimament :)

Bonica llista de tutorials per a disseny web: CSS, jQuery, menús, formularis, calendaris...

RGBGarden per inspirar-se
Read more ...

dimecres, 19 d’agost de 2009

Sistemes de Navegació Accessibles Vol. 1

En el desenvolupament d’un lloc web, cal pensar sempre en la distribució i l’ús dels menús de navegació que hi hauran.
Aquests, molts cops ens donen una idea aproximada i certa de la estructura de continguts del web, així com del seu arbre de continguts.
Per això és necessari que a l’hora de desenvolupar un nou lloc web, cal conèixer-los i entendre en quina mesura ens oferiran la flexibilitat necessària i el coneixement del context on ens trobem.

Podem dividir els sistemes de navegació en diferents tipus, que ens serviran per la creació del lloc web:
 • Sistemes de navegació jeràrquics
 • Sistemes de navegació globals
 • Sistemes de navegació locals
 • Sistemes de navegació específics
Tots aquests tipus responen a les necessitats que pot tenir un usuari en qualsevol moment en la navegació del lloc web; així per exemple un sistema de navegació jeràrquic correspondria al menú de navegació principal del web, amb les seves seccions principals i subseccions. Aquest menú ens mostraria les diverses opcions de navegació ordenades per la seva importància.

Un sistema de navegació global, correspondria a aquells ítems que són susceptibles de ser consultat en qualsevol part del lloc web, i responen a ordres lògiques que es poden considerar importants, com per exemple, tornar a l’inici, el contacte, el mapa web.

Un sistema de navegació local, fa referència a un menú o submenú d’una secció concreta, que només ens servirà per navegar dins d’aquella secció.

Un sistema de navegació específic és aquell que ens pot dur a una informació en concret amb el mínim esforç, per exemple un cercador o un menú de baners.

Continuarà...
Read more ...

dilluns, 17 d’agost de 2009

La llegibilitat d’un lloc web en les WCAG 2.0

La llegibilitat d’un lloc web en les WCAG 2.0
Principi 3 – Comprensibilitat: La informació i el maneig de la interfície d’usuari han de ser comprensibles

Pauta 3.1 – Llegible: Fer el contingut textual llegible i comprensible

3.1.1 Idioma de la pàgina: L’idioma de cada pàgina pot ser programablement determinat. [Nivell A]
És a dir cal identificar l'idioma per defecte d'un document mitjançant els atributs lang i / o xml: lang dins de l'html.
Això millorarà la llegibilitat del web per a totes aquelles persones que usin navegadors amb audio descripció, persones amb dificultats per llegir, d'aprenentatge, etc.

3.1.2 Idioma de parts: L’idioma de cada passatge o frase del contingut pot ser programablement determinat excepte en el cas de noms propis, termes tècnics, paraules d’un idioma indeterminat i paraules o frases que han arribat a ser part de la llengua vernacla incorporades al text immediatament adjacent. [Nivell AA]
Identificar l'idioma de paraules o frases dins dels continguts (expressions en llatí, enllaços, etc.)

3.1.3 Paraules inusuals: Es proporciona un mecanisme per a identificar definicions específiques de paraules o frases emprades d’ una manera inusual o restringida, incloent modismes i argot. [Nivell AAA]

3.1.4 Abreviatures: Es proporciona un mecanisme per a identificar les formes expandides o el significat de les abreviatures. [Nivell AAA]

3.1.5 Nivell de lectura: Quan el text requereix d’una habilitat de lectura més avançada que la que proporciona el nivell d’educació secundaria inferior (un cop eliminats noms propis i títols), es proporciona contingut complementari o una versió que no exigeixi més habilitat lectora que la que proporciona el nivell d’educació secundaria inferior. [Nivell AAA]

3.1.6 Pronunciació: Es proporciona un mecanisme per a identificar la pronunciació específica de paraules on el significat de les mateixes pugui ser ambigu sense el coneixement de la seva pronunciació. [Nivell AAA]
Read more ...