dilluns, 17 d’agost de 2009

La llegibilitat d’un lloc web en les WCAG 2.0

La llegibilitat d’un lloc web en les WCAG 2.0
Principi 3 – Comprensibilitat: La informació i el maneig de la interfície d’usuari han de ser comprensibles

Pauta 3.1 – Llegible: Fer el contingut textual llegible i comprensible

3.1.1 Idioma de la pàgina: L’idioma de cada pàgina pot ser programablement determinat. [Nivell A]
És a dir cal identificar l'idioma per defecte d'un document mitjançant els atributs lang i / o xml: lang dins de l'html.
Això millorarà la llegibilitat del web per a totes aquelles persones que usin navegadors amb audio descripció, persones amb dificultats per llegir, d'aprenentatge, etc.

3.1.2 Idioma de parts: L’idioma de cada passatge o frase del contingut pot ser programablement determinat excepte en el cas de noms propis, termes tècnics, paraules d’un idioma indeterminat i paraules o frases que han arribat a ser part de la llengua vernacla incorporades al text immediatament adjacent. [Nivell AA]
Identificar l'idioma de paraules o frases dins dels continguts (expressions en llatí, enllaços, etc.)

3.1.3 Paraules inusuals: Es proporciona un mecanisme per a identificar definicions específiques de paraules o frases emprades d’ una manera inusual o restringida, incloent modismes i argot. [Nivell AAA]

3.1.4 Abreviatures: Es proporciona un mecanisme per a identificar les formes expandides o el significat de les abreviatures. [Nivell AAA]

3.1.5 Nivell de lectura: Quan el text requereix d’una habilitat de lectura més avançada que la que proporciona el nivell d’educació secundaria inferior (un cop eliminats noms propis i títols), es proporciona contingut complementari o una versió que no exigeixi més habilitat lectora que la que proporciona el nivell d’educació secundaria inferior. [Nivell AAA]

3.1.6 Pronunciació: Es proporciona un mecanisme per a identificar la pronunciació específica de paraules on el significat de les mateixes pugui ser ambigu sense el coneixement de la seva pronunciació. [Nivell AAA]