dimarts, 23 de desembre de 2008

Llibres d'estils Vol. 2

Continuem amb la segona part del document de Llibre d'estils

Aspectes conceptuals

1. La web

 • Definir el propòsit del web

2. Arquitectura de llocs web

 • Cal definir l’estructura general i la jerarquia de continguts
 • Cal definir els estils interactius i el sistema de navegació
 • Cal definir l’estructura de les pàgines: definició de la retícula base compositiva i composició de continguts a nivell de pàgina.

3. Usabilitat i Accessibilitat

 • Definir els criteris d’ Accessibilitat i Usabilitat que es duran a terme.
 • Definir el validadors de codi i accessibilitat i els tests de usabilitat.

Aspectes tècnics

1. Continguts

2. Disseny

Creació, si s’escau, del Manual de imatge corporativa:

Aquests són els aspectes sobre els que cal incidir i especificar:

 • Sistema de identificació visual:

  Marca: definició del logotip i anagrama que formen la marca. Estructura, proporcions, colors, tipografia original, variants, mides mínimes, etc.
  Sistema cromàtic: definició dels colors corporatius principals i complementaris en diferents sistemes de codificació.
  Tipografia: definició de la/les família/famílies tipogràfica /tipogràfiques i ús de les variants

 • Sistema de suports gràfics:
  Papereria estàndard: paper de carta, albarans, fax, etiquetes sobres, targetes, etc.

 • Sistema de senyalètica:
  Cartells


3. Codificació

 • Definició de la codificació de les pàgines segons idioma, tipus de documents, estàndards, etc.

4. Desenvolupament:

 • Definició de tecnologies utilitzades.
 • Disseny de la Base de Dades

5. Disseny del lloc:

 • Definició de com s’aplicarà la marca (logotip i anagrama)
 • Estils tipogràfics
 • Esquema de colors
 • Elements gràfics. Imatges, icones, fons, elements interactius

Continuarà...

Articles relacionats:
Llibres d'estils Vol. 1
Read more ...

Llibres d'estils Vol. 1

Hola que tal

Vull compartir amb vosaltres un document que vaig fer sobre els llibres d'estils, què són, què s'ha de tenir en compte, tipus de llibres d'estils, etc.

Llibre d'estils
Font: Bedizen

Què és un llibre d'estils?

És un document que recull normes i patrons bàsics relacionats amb l’aspecte d’una interfície per a la seva aplicació en el desenvolupament de noves pàgines dins d’un entorn concret (pàgines web en el nostre cas.)

Perspectives que aborda un Llibre d’estils:

 • Significat: continguts o informació de la plana web: texts, botons, menús, camps de formulari

 • Comportament: com funciona la interfície (validacions de formularis, enllaços)
 • Aspecte: Aparença final: colors, tipografia, disposició dels elements, gràfics


Llibres d’estil en el disseny web.

Pel disseny i desenvolupament web es tindran en compte els següents aspectes:

Aspectes conceptuals

 • La web
 • Arquitectura de llocs web
 • Usabilitat i Accessibilitat

Aspectes tècnics

 • Continguts
 • Codificació
 • Desenvolupament
 • Disseny del lloc
Continuarà...
Read more ...

dilluns, 22 de desembre de 2008

Disseny centrat en l'usuari

La Usabilitat i la utilitat i no el disseny visual, són els que determinen l’èxit o el fracàs d’un lloc Web.
Es tracta de consensuar el disseny gràfic amb la usabilitat, de manera que el resultat sigui fàcil, útil i agradable a l’usuari final.
És el que s’anomena Disseny centrat en l’usuari.

Font: Anivers
El disseny centrat en l'usuari intenta optimitzar la interfície de l'usuari al voltant de com els usuaris poden, desitgen o necessiten treballar, més que no pas en forçar els usuaris a canviar la forma en que treballen per acomodar-se al sistema.
El disseny centrat en l’usuari es caracteritza per assumir que tot el procés de disseny i desenvolupament del lloc web ha d’estar conduit per l’usuari, les seves necessitats, característiques i objectius.
Centrar el disseny en els seus usuaris (en oposició a centrar-lo en les possibilitats tecnològiques o en el disseny gràfic) implica des d’un principi als usuaris: cal conèixer com son, què necessiten, per a què faran anar el lloc web, etc.
La idea és innovar sempre amb l’objectiu clar de millorar l’experiència de l’usuari.
Read more ...