dilluns, 8 de juliol de 2013

Entrevista amb Enric Cecilla de Worizon


Un dia, navegant per internet ens vam topar amb un blog que parlava de tecnologia aplicada a les app. Ens el vam estar mirant. Ens va agradar. Vam investigar més i vam descobrir que darrera hi havia un projecte de comunicació social anomenat Worizon, i ens va semblar una idea fantàstica, la veritat.
Per això avui entrevistem a Enric Cecilla que ens explicarà el projecte de Worizon. Un app per a dispositius mòbils, una idea pensada i desenvolupada aquí, amb talent i creativitat.


Què és i què vol ser Worizon?
Worizon és una aplicació per estrènyer llaços entre les persones que compartim espais de la ciutat en el nostre dia a dia. Aquests espais poden ser el barri en el que vivim, la zona en la que treballem o el campus o institut en el que estudiem. El model de comunicació que proposem s'allunya del tradicional en el que necessitem un identificador de la persona ( número de telèfon, correu electrònic, usuari a twitter) per a poder comunicar-nos-hi. A Worizon no hi ha  contactes, ni seguim als amics, es difonen missatges que arriben a usuaris desconeguts. El que acaba connectant els usuaris quan hom publica un missatge són les zones que es comparteixen quotidianament.

D'on surt la idea?
En realitat quan se'ns va acudir fer-ho estàvem treballant en un altre projecte que tenia a veure amb la problemàtica de rebre paquets de les tendes online quan no som a casa. Al cap dels mesos vam deixar córrer aquesta primera idea perquè s'allunyava massa dels nostres coneixements i perquè se'ns va acudir de fer un sistema d'alertes locals i d'anuncis que s'ajustava més a la nostre experiència professional.
Durant les reunions de desenvolupament de producte a mida que anàvem pensant en les característiques bàsiques de l'aplicació vam veure que la podíem evolucionar cap a objectius més genèrics.


Quina ha estat la part més fàcil i també la més difícil a l'hora de pensar i crear Worizon?
En el món de la mobilitat les solucions de comunicació tenen molta competència. Entre xarxes socials i missatgeria hi ha molta oferta pels usuaris on triar. Totes aquestes solucions són ja molt madures, compten amb moltes funcionalitats, gran adopció entre els usuaris i inversió en promoció i publicitat.
Teníem clar que no volíem competir amb aquests productes perquè no vèiem realista competir-hi. Per tant, el nostre havia d'oferir alguna cosa diferent. En aquest sentit el més difícil ha sigut trobar un segment que no estigués massificat, baixant-nos moltes aplicacions per veure quins nínxols ja estaven ocupats per anar modificant la nostra proposta.
La veritat és que el nínxol del "social local mobile" està ple d'aplicacions però la majoria integren dades d'altres xarxes com foursquare o facebook per posar-les damunt d'un mapa o avisar-nos quan algun amic es troba a prop. Vam veure que ens podíem posicionar en aquest segment i fer alguna cosa diferent. Aquest procés ha sigut el més difícil i ens ha dut un any.
La part més fàcil ha sigut desenvolupar el producte perquè ens encanta la tecnologia.

En el desenvolupament de Worizon quina és la part que més s'ha cuidat? funcionalitat, rapidesa, usabilitat, disseny...
Avui en dia està molt de moda el lean development, que es basa en produir una primera versió funcional molt senzilla i sortir ràpid al mercat per després iterar amb l'ajuda dels usuaris. Tot i que compartim aquesta idea, entenem que no és el mateix un projecte d' e-commerce, que un projecte SaaS. En el primer cas, el valor al projecte el dóna l'article que vens, un llibre, un viatge o una guitarra i per tant, la plataforma no esdevé tan important. En canvi, si ofereixes una plataforma o servei, aquest ha d'estar molt més cuidat perquè sobre aquest pivota la teva proposta única de venda. En aquest sentit, la nostra forma d'aplicar lean development ha estat centrar-nos en molt poques funcionalitats però ben treballades.
En un equip petit, més important que decidir què faràs avui, és decidir què no faràs avui. El problema no és d'idees, per nosaltres i per qualsevol. La creativitat és innata a les persones, qui no ha tingut moments d'eureka al llarg de la seva vida?. Tenim fulls i fulls plens de possibles característiques a incloure però la qüestió és decidir en quin moment implementes unes i no unes altres. S'ha d'encertar en la tria i això és més difícil.
Si haguéssim de posar sobre una línia temporal els aspectes a treballar en un projecte software posaria el disseny i la usabilitat al principi com elements clau perquè interessa convertir les descàrregues en usuaris o les visites en registres. Quan estàs arrencant hi ha pocs usuaris i poca activitat, per tant, no cal optimitzar res perquè no hi ha volum d'ús. L'optimització i la rapidesa seran elements a treballar després.

De moment només per dispositius Android, teniu pensat Worizon per totes les plataformes?
Aquesta resposta té a veure amb l'anterior i amb la nostra forma d'entendre el lean development. A llarg termini ens agradaria veure Worizon a altres plataformes però això no ho decidirem nosaltres. Seran els usuaris d'Android els que hauran validat el concepte i el servei. No serveix de res sortir en dues o tres plataformes per veure que el que has fet no aconsegueix atraure usuaris pel motiu que sigui. Aquesta validació inicial la pots aconseguir treballant en una sola plataforma que, en el nostre cas, per fortalesa de l'equip és Android. Si la teva App és nativa, com és el nostre cas, treballar en una sola plataforma et permet concentrar els esforços en el producte com a concepte i alleugera les fases de disseny, programació i testing perquè has de fer la feina una sola vegada no dues o tres.


Quan estarà disponible? Perquè l'hem buscat al Google Play i no hi és...
La nostra idea és sortir durant el mes de Juliol. Encara hem de decidir si sortirem amb una versió alfa pels nostres contactes més propers per detectar anomalies i errors per llançar la versió beta al Setembre o si sortirem directament amb una versió beta oberta per a tothom. En qualsevol cas, falta molt poc.

Què tenen les xarxes socials que fan ens hi enganxem?
Un psicòleg ho podria contestar amb més arguments que jo però crec que són quatre els motius pels que enganxen tant les xarxes socials.
El primer és el feedback social que rep una persona quan entra a una xarxa social. Cada publicació o comentari que fem és sensible de ser contestat o "agradat". Som éssers socials i aquest tipus de feedback ens activa perquè són inputs personals que rebem, no són missatges impersonals.
El segon motiu té a veure amb un component d'exhibicionisme molt flexible que fa que puguem projectar una falsa identitat o identitat parcial.
El tercer motiu té a veure amb la capacitat humana de creació. Quan registrem el nostre perfil a una xarxa social ens enfrontem a la tasca de crear un espai, amb continguts, contactes i configuracions. A mida que anem omplint el perfil, ens motivem per continuar omplint-lo. Crec que aquesta és la mateixa força de creació que ens impulsa a jugar als SIMS o al Sim City.
I finalment, el quart motiu és el número de contactes/amics/followers que és inherentment una variable de gamming molt potent. Senzillament, és un número que volem veure créixer i per fer-lo créixer ens hem de passar estona a la xarxa. Per això les estadístiques d'ús demostren una alta recurrència de logins.

Moltíssimes gràcies Enric i molta sort!Web de Worizon
Blog de Worizon


Entrevista en español


Un día, navegando por Internet nos topamos con un blog que hablaba de tecnología aplicada a las app. Nos lo estuvimos mirando. Nos gustó. Investigamos más y descubrimos que  detrás había un proyecto de comunicación social llamado Worizon, y nos pareció una idea fantástica, la verdad.
Por eso hoy entrevistamos a Enric Cecilla que nos explicará el proyecto de Worizon. Un app para dispositivos móviles, una idea pensada y desarrollada aquí, con talento y creatividad.


¿Qué es y qué quiere ser Worizon?

Worizon es una aplicación para estrechar lazos entre las personas que compartimos espacios de la ciudad en nuestro día a día. Estos espacios pueden ser el barrio en el que vivimos, la zona en la que trabajamos o el campus o instituto en el que estudiamos. El modelo de comunicación que proponemos se aleja del tradicional en el que necesitamos un identificador de la persona (número de teléfono, correo electrónico, usuario en Twitter) para poder comunicarnos. En Worizon no hay contactos, ni seguimos a amigos, se difunden mensajes que llegan a usuarios desconocidos. Lo que acaba conectando a los usuarios, cuando se publica un mensaje, son las zonas que se comparten cotidianamente.

¿De dónde sale la idea?

En realidad cuando se nos acudió hacerlo estábamos trabajando en otro proyecto que tenía que ver con la problemática de recibir paquetes de las tiendas online cuando no estamos en casa. Al cabo de los meses dejamos correr esta primera idea porque se alejaba demasiado de nuestros conocimientos y porque se nos ocurrió el desarrollar un sistema de alertas locales y de anuncios que se ajustaba más a nuestra experiencia profesional.

Durante las reuniones de desarrollo de producto, a medida que íbamos pensando en las características básicas de la aplicación, vimos que podíamos evolucionar hacia objetivos más genéricos.

¿Cuál ha sido la parte más fácil y también la más difícil a la hora de pensar y crear Worizon?

En el mundo de la movilidad las soluciones de comunicación tienen mucha competencia. Entre redes sociales y mensajería hay mucha oferta para los usuarios donde elegir. Todas estas soluciones son ya muy maduras, cuentan con muchas funcionalidades, gran adopción entre los usuarios e inversión en promoción y publicidad.

Teníamos claro que no queríamos competir con estos productos porque no veíamos realista competir. Por lo tanto, el nuestro tenía que ofrecer algo diferente. En este sentido el más difícil ha sido encontrar un segmento que no estuviera masificado, bajándonos muchas aplicaciones para ver qué nichos ya estaban ocupados para ir modificando nuestra propuesta.

Bien es verdad que el nicho del "social local mobile" está pleno de aplicaciones pero la mayoría integran datos otras redes como foursquare o facebook para ponerlas encima de un mapa o avisarnos cuando algún amigo se encuentra cerca. Vimos que nos podíamos posicionar en este segmento y hacer algo diferente. Este proceso ha sido lo más difícil y nos ha llevado un año.

La parte más fácil ha sido desarrollar el producto porque nos encanta la tecnología.

En el desarrollo de Worizon ¿cuál es la parte que más se ha cuidado? funcionalidad, rapidez, usabilidad, diseño...

Hoy en día está mucho moda el lean development, que se basa al producir una primera versión funcional muy sencilla y salir rápido al mercado para después iterar con la ayuda de los usuarios. A pesar de que compartimos esta idea, entendemos que no es el mismo un proyecto de e-commerce, que un proyecto SaaS. En el primer caso, el valor al proyecto lo da el artículo que vendes, un libro, un viaje o una guitarra y por lo tanto, la plataforma no parece tan importante. En cambio, si ofreces una plataforma o servicio, este tiene que estar mucho más cuidado porque sobre esta pivota tu propuesta única de venta. En este sentido, nuestra forma de aplicar lean development ha sido centrarnos en muy pocas funcionalidades pero muy trabajadas.

En un equipo pequeño, más importante que decidir qué harás hoy, es decidir que no harás hoy. El problema no es de ideas, por nosotros y por cualquiera. La creatividad es innata a las personas, ¿quiénes no han tenido momentos de eureka a lo largo de su vida? Tenemos hojas y hojas llenas de posibles características a incluir pero la cuestión es decidir en qué momento implementas unas y no otras. Se tiene que acertar en la elección y esto es más difícil.

Si tuviéramos que poner sobre una línea temporal los aspectos a trabajar en un proyecto software pondría el diseño y la usabilidad al principio como elementos clave porque interesa convertir las descargas en usuarios o las visitas en registros. Cuando estás arrancando hay pocos usuarios y poca actividad, por lo tanto, no hay que optimizar nada porque no hay volumen de uso. La optimización y la rapidez serán elementos a trabajar después.

De momento sólo para dispositivos Android, ¿tenéis pensado Worizon para todas las plataformas?

Esta respuesta tiene que ver con la anterior y con nuestra forma de entender el lean development. A largo plazo nos gustaría ver Worizon en otras plataformas pero esto no lo decidiremos nosotros. Serán los usuarios de Android los que habrán validado el concepto y el servicio. No sirve de nada salir en dos o tres plataformas para ver que lo que has hecho no consigue atraer usuarios por el motivo que sea. Esta validación inicial la puedes conseguir trabajando en una sola plataforma que, en nuestro caso, por fortaleza del equipo es Android. Si tu App es nativa, como es nuestro caso, trabajar en una sola plataforma te permite concentrar los esfuerzos en el producto como concepto y aligera las fases de diseño, programación y testing porque tienes que hacer el trabajo una sola vez no dos o tres.


¿Cuándo estará disponible? Porque lo hemos buscado en google play y no está...

Nuestra idea es salir durante el mes de Julio. Todavía tenemos que decidir si saldremos con una versión alfa para nuestros contactos más cercanos para detectar anomalías y errores para lanzar la versión beta en septiembre o si saldremos directamente con una versión beta abierta para todo el mundo. En cualquier caso, falta muy poco.

¿Qué tienen las redes sociales que hacen nos enganchamos?

Un psicólogo lo podría contestar con más argumentos que yo pero creo que son cuatro los motivos por los que enganchan tanto las redes sociales.

El primero es el feedback social que recibe una persona cuando entra a una red social. Cada publicación o comentario que hacemos es sensible de ser contestado o "gustado". Somos seres sociales y este tipo de feedback nos activa porque son inputs personales que recibimos, no son mensajes impersonales.

El segundo motivo tiene que ver con un componente de exhibicionismo muy flexible que hace que podamos proyectar una falsa identidad o identidad parcial.

El tercer motivo tiene que ver con la capacidad humana de creación. Cuando registramos nuestro perfil en una red social nos enfrentamos a la tarea de crear un espacio, con contenidos, contactos y configuraciones. A medida que vamos llenando el perfil, nos motivamos para continuar llenándolo. Creo que esta es la misma fuerza de creación que nos impulsa a jugar a los SIMS o al Sim City.

Y finalmente, el cuarto motivo es el número de contactos/amigos/followers que es inherentemente una variable de gamming muy potente. Sencillamente, es un número que queremos ver crecer y para hacerlo crecer nos tenemos que pasar rato en la red. Por eso las estadísticas de uso demuestran una alta recurrencia de logins.
Muchísimas gracias Enric! Y mucha suerte!

Web de Worizon
Blog de Worizon

Read more ...