dilluns, 22 de desembre de 2008

Disseny centrat en l'usuari

La Usabilitat i la utilitat i no el disseny visual, són els que determinen l’èxit o el fracàs d’un lloc Web.
Es tracta de consensuar el disseny gràfic amb la usabilitat, de manera que el resultat sigui fàcil, útil i agradable a l’usuari final.
És el que s’anomena Disseny centrat en l’usuari.

Font: Anivers
El disseny centrat en l'usuari intenta optimitzar la interfície de l'usuari al voltant de com els usuaris poden, desitgen o necessiten treballar, més que no pas en forçar els usuaris a canviar la forma en que treballen per acomodar-se al sistema.
El disseny centrat en l’usuari es caracteritza per assumir que tot el procés de disseny i desenvolupament del lloc web ha d’estar conduit per l’usuari, les seves necessitats, característiques i objectius.
Centrar el disseny en els seus usuaris (en oposició a centrar-lo en les possibilitats tecnològiques o en el disseny gràfic) implica des d’un principi als usuaris: cal conèixer com son, què necessiten, per a què faran anar el lloc web, etc.
La idea és innovar sempre amb l’objectiu clar de millorar l’experiència de l’usuari.