dimarts, 23 de desembre de 2008

Llibres d'estils Vol. 2

Continuem amb la segona part del document de Llibre d'estils

Aspectes conceptuals

1. La web

 • Definir el propòsit del web

2. Arquitectura de llocs web

 • Cal definir l’estructura general i la jerarquia de continguts
 • Cal definir els estils interactius i el sistema de navegació
 • Cal definir l’estructura de les pàgines: definició de la retícula base compositiva i composició de continguts a nivell de pàgina.

3. Usabilitat i Accessibilitat

 • Definir els criteris d’ Accessibilitat i Usabilitat que es duran a terme.
 • Definir el validadors de codi i accessibilitat i els tests de usabilitat.

Aspectes tècnics

1. Continguts

2. Disseny

Creació, si s’escau, del Manual de imatge corporativa:

Aquests són els aspectes sobre els que cal incidir i especificar:

 • Sistema de identificació visual:

  Marca: definició del logotip i anagrama que formen la marca. Estructura, proporcions, colors, tipografia original, variants, mides mínimes, etc.
  Sistema cromàtic: definició dels colors corporatius principals i complementaris en diferents sistemes de codificació.
  Tipografia: definició de la/les família/famílies tipogràfica /tipogràfiques i ús de les variants

 • Sistema de suports gràfics:
  Papereria estàndard: paper de carta, albarans, fax, etiquetes sobres, targetes, etc.

 • Sistema de senyalètica:
  Cartells


3. Codificació

 • Definició de la codificació de les pàgines segons idioma, tipus de documents, estàndards, etc.

4. Desenvolupament:

 • Definició de tecnologies utilitzades.
 • Disseny de la Base de Dades

5. Disseny del lloc:

 • Definició de com s’aplicarà la marca (logotip i anagrama)
 • Estils tipogràfics
 • Esquema de colors
 • Elements gràfics. Imatges, icones, fons, elements interactius

Continuarà...

Articles relacionats:
Llibres d'estils Vol. 1