diumenge, 28 de febrer de 2010

Optimitzar la velocitat de les nostres pàgines webs.

Optimitzar la velocitat de les nostres pàgines webs.

Fer una pàgina web atractiva en disseny i rica en continguts no són raons suficients per a que els usuaris visitin la nostra pàgina, de fet es podria dir que el factor més important que fa que els usuaris visitin un pàgina web és la velocitat amb que aquesta es mostra.
Per tant és molt important que les nostres pàgines es visualitzin, a banda de correctament, de manera ràpida.
Gran part del temps que triga una pàgina web en visualitzar-se es mentre va descarregant tots els elements que la conformen: imatges, fulles d'estil, scripts, pluggins, etc. Intentar reduir el nombre de components que ha de carregar la pàgina per a mostrar-se seria una de les solucions per a una pàgina més ràpida.
Primer de tot hem de veure en què fallem, amb Pingdom Tools podem fer un testeig online de càrrega i velocitat del nostre web. Així veurem el temps que triga la nosta pàgina en mostrar-se i quins són els arxius que carrega, quins triguem més, de quins en prodríem prescindir, etc.
Exemple del temps de càrrega de http://limitnordest.blogspot.com/


També podem fer anar el complement per a Firefox Firebug que ens farà un análisi de la pàgina; a la pestanya de Xarxa (Red), podem comprovar la quantitat d'elements que ha de carregar la nostra pàgina així com el temps que triga, en quina seqüència es carreguen etc.Gràcies a una altre component de Firefox PageSpeed podrem fer un diagnòstic de la velocitat de càrrega i ens donrà pistes de com millorar-ho.
Veure article


Eines i complements que milloren la velocitat de les nostres pàgines:
Eines de Google
Bones pràctiques de Yahoo
Read more ...

dijous, 25 de febrer de 2010

diumenge, 21 de febrer de 2010

Guanya un Papyre 6.1!!!

La comunitat EntreBlogs sorteja un magnífic reproductor de continguts digitals el Papyre 6.1 fabricat per l'empresa Grammata.
Aquest reproductor permet reproduir llibres electrònics, revistes i música en format MP3. Una meravella de la tècnica que ens ve amb una tarjeta SD amb1000 llibres, auriculars i funda.
Teniu fins al 28 de febrer per participar-hi!!!!
Read more ...

Recursos Vol. 32: Colors!!

Hola que tal, benvinguts a una nova edició dels recursos
Edició especial posa color al teu web amb seny i W3C!

Unes quantes eines online que ens aniran d'allò més be a l'hora de triar colors, fer combinacions, buscar colors armònics, tot allò que ens faciliti la vida i ens alegri la vista!
Kuler: A partir de paletes de colors podem modifcar-les per crea-ne una al nostre gust
Contrast-A: ens ajuda a triar combinacions de colors i crear una paleta de colors segons les recomanacions de les WCAG 2.0
Check My Colour: És una eina per comprovar les combinacions de color de fons i color de font de tots els elements i determinar si proporcionen prou contrast quan són vistes per persones amb deficiències de color.
Totes les proves es basen en els algorismes proposats pel World Wide Web Consortium (W3C).
Colour Contrast Check: És una eina que ens permet especificar un primer pla i un color de fons i determinar si proporcionen suficient contrast "quan són vistes per persones amb deficiències de color o quan es veuen en una pantalla en blanc i negre" [W3C].
L'eina ens indica la diferència de color i la diferència de brillantor.
L'eina també ens idica que els colors passen les especificacions de les WCAG 2.0 i la fórmula de relació de contrast.
Read more ...

dilluns, 15 de febrer de 2010

Informe sobre la demanda de serveis de telecomunicacions i societat de la informació a Espanya.

Interessantíssim informe sobre la demanda de serveis de telecomunicacions i societat de la informació a Espanya.
Aquest informe del Ministerio de Industria, Comercio i Turismo el podeu trobar a:
http://www.ontsi.red.es/hogares-ciudadanos/articles/129

L'estudi, fins al 3er trimestre del 2008, destaca els punts següents:

El 60% de la población de diez y más años de edad ha accedido a Internet alguna vez


Más de 23,7 millones de españoles de diez y más años de edad han accedido a la Red en alguna ocasión. Considerando a individuos de quince y más años el indicador se sitúa en 22 millones (58,3% de esta población), lo que supone un incremento interanual del 10% en el tercer trimestre.

El 70% de quienes han accedido alguna vez a Internet son internautas frecuentes

Siete de cada diez personas que han accedido a Internet en alguna ocasión lo hicieron al menos una vez en la última semana y representan a su vez un 41% de la población total.

El 60% de los hogares dispone de ordenador personal, manteniendo el portátil su alto ritmo de crecimiento

El ordenador portátil sigue mostrando importantes incrementos interanuales, en una marcada tendencia ascendente que le sitúa ya a disposición de uno de cada cinco individuos, un 20,3% de la población de 15 y más años, en el último trimestre de estudio.

Siete de cada diez personas consideran las nuevas tecnologías muy importantes en el proyecto educativo y el mundo laboral

A lo largo de 2008 se advierte un ligero aumento en la importancia otorgada por la ciudadanía al papel que juegan las nuevas tecnologías en las relaciones sociales.

El gasto de los hogares españoles en servicios TIC se sitúa por encima de 3.400 millones de euros en el trimestre

Durante el tercer trimestre de 2008, los 16,1 millones de hogares españoles han efectuado un gasto total en servicios TIC (telefonía fija, móvil, Internet y TV pago) de 3.421 millones de euros, un 5,5% de incremento interanual.

La penetración de la TV de pago se aproxima a los 4 millones de hogares, uno de cada cuatro

La penetración de la TV de pago se aproxima en el tercer trimestre de 2008 a los 4 millones de hogares con un incremento interanual del 16%, lo que supone que este servicio está presente en uno de cada cuatro hogares españoles (24,8%).

Sigue en aumento Internet como medio que cubre o supera las expectativas depositadas en él

Para un 86,7% de usuarios el uso de la Red es altamente satisfactorio respecto a sus expectativas. Aumenta también la percepción de que lo utilizan igual o más que antes (78%) y se mantiene como un medio fácil o muy fácil de usar (89,4%).

Un 21% de la población de 15 y más años ha contactado ya con la Administración Pública a través de Internet alguna vez

Aunque el preferido sigue siendo el contacto presencial, el contacto virtual con la Administración alcanza casi un total de 8 millones de personas, cerca de 700.000 individuos más de los que lo habían hecho hasta el mismo periodo del año anterior.

Si el comparem amb l'estudi del 2on trimestre de 2009, veiem que l'ús de Internet per part dels ciutadans per a comunicar-se amb l'Administració pública ha augmentat. Els motius de contacte amb l'administració pública són:
 • Consulta de informació
 • Descàrrega de formularis
 • Realització de tràmits
On es pot apreciar que si bé majoritàriament encara si accedeix de forma presencial, Internet és posiciona com la segona via més utilitzada, amb un 19,9% de la població com a mitjà per a obtenir informació de l'Administració pública.


Indicadors sobre l'ús d'Internet per part dels ciutadans per comunicar-se amb l'Administració pública per motius. El podeu trobar a: http://www.ontsi.red.es/admin/indicator/id/547/particulares-que-utilizan-internet-para-tratar-con-los-poderes-publicos-desglosado-por-motivo.html

El 28,6% de los ciudadanos españoles ha contactado con la Administración por Internet para obtener información de alguna de sus páginas Web en el año 2009. Este porcentaje experimenta respecto al año anterior un incremento de 0,8 puntos porcentuales, siendo su valor superior al medio de la UE 27 (26,3%).

En 2009 el porcentaje de ciudadanos españoles que han interactuado con la Administración para descargar formularios se sitúa en el 15,7% ligeramente por debajo de la media de la UE 27 que se encuentra en el 16,2%.

En España el porcentaje de personas que utilizaron Internet para enviar formularios cumplimentados, en 2009, estuvo por debajo de la media de la UE 27 (11,6%) con un 8,5%.
Read more ...

dissabte, 13 de febrer de 2010

Email Marketing

Últimament el tema de l'email marketing (mailing massiu) és el que ens té més entretinguts.
L'email Marketing és potser de les millors eines per a comunicar-se amb els clients potencials i habituals. Tot i que és de les tecnologies més antigues de la xarxa, avui en dia, és una eina gairebé imprescindibles per empreses i entitats.
El tema és que potser no hi ha cap eina que pugui satisfer al 100% les expectatives d'un client sobre dels enviaments de mailing massiu.
Les característiques desitjables a nivell de funcionament
 • Creació de múltiples llistes de subscriptors
 • Càrrega massiva de subscriptors via CSV o altres formats
 • Control de mails i detecció d'emails erronis
 • Múltiples plantilles d'enviament
 • Plantilla HTML pròpia
 • Possibilitat de posar la plantilla pròpia com a plantilla per defecte
 • Directori propi d'imatges
 • Estadístiques d'enviament, de clic, de mails enviats, retornats, llegits, rebotats, enviats a un amic
 • Enviaments programats

Existeixen moltes aplicacions online que ens ofereixen aquest funcionament desitjat, però ens trobem amb algun impediments:

A nivell d'usabilitat

Interfícies de gestió i administració poc usables
Excessiva dificultat a l'hora de crear i composar un enviament
Impossibilitat de posar la nostra plantilla com a plantilla per defecte
Aplicacions només en un idioma (majoritàriament anglès)
Estadístiques incomprensibles

A nivell de presentació del mail

El CSS aplicat a la nostra plantilla desapareix al fer l'enviament
L'enviament no es veu be amb diferents navegadors i gestors de correu


Aplicacions de mailing massiu que hem provat:

PHPList: software lliure, l'aplicació cal que estigui en un servidor dedicat per optimitzar-ne el funcionament.
Estadístiques d'enviament complertes. Poca usabilitat a l'hora de composar i enviar un mail
DadaMail: software lliure, l'aplicació cal que estigui en un servidor dedicat per optimitzar-ne el funcionament. Usabilitat nul·la. Excessivament complex d'usar
EasyMailing: Aplicació online propietària. Usabilitat regular, (no hi ha ajudes visuals, encara que té un extens apartat d'ajuda).
En general és bastant assequible composar i enviar un mail, disposa de directori propi per les imatges, catàleg de plantilles predefinides i possibilitat de que la nostra plantilla sigui la plantilla per defecte
MailChimp: Potser la millor aplicació online que hem provat per enviament de mailing massiu, encara que no està exenta de les dificultats que porta el tema dels enviaments massius de mails.

Altres aplicacions de mailing massiu:
Via Tripwire Magazine
Read more ...

dimecres, 10 de febrer de 2010