dimecres, 13 d’abril de 2011

Ceaser: eina online d'animacions CSS

Ceaser és una eina online per a crear animacions CSS, ara que els navegadors web moderns ja les suporten.
Podem crear la nostra pròpia animació, indicant la seva durada i efecte i copiar i enganxar el codi CSS resultant.
A alguns potser ja no ens agrada el fet que el CSS s'hagi convertit en un llenguatge de programació, però no deixa de resultar curiós com podem evitar el JavaScript i el flash a l'hora de poder crear animacions per les nostres planes web.