dimarts, 12 d’abril de 2011

Memòria Digital de Catalunya

Memòria Digital de Catalunya és un repositori cooperatiu des del que es poden consultar, en accés obert, col·leccions digitalitzades de revistes catalanes antigues, fotografies, mapes, cartells, ex-libris, etc. relacionats amb Catalunya. La principal finalitat de la MDC és augmentar la visibilitat i consulta del patrimoni català.
Què hi podem trobar?
Arxius de revistes catalanes antigues, cartells de la Guerra civil espanyola, cartells comercials i d'espectacles, polítics, del Pavelló de la República; Enquadernacions artístiques ex-libris, plànols, fotografies, incunables, llibres impresos dels segles XVI al XIX, mapes antics, premsa, partitures, segells i un llarg etcètera.
Una gran part d'aquest fons el podem descarregar i imprimir.
Molt recomanable per seu gran valor històric i artístic.