dijous, 14 d’abril de 2011

El sistema de grid de 960

Fa força temps que l'utilitzo però potser no n'havia parlat mai i és una de les eines més interessants que he fet anar per a la creació de wireframes, parlo del sistema de grids de 960.
El sistema de 960 és una plantilla en format de quadrícula que ens divideix verticalment una plana web en columnes de manera que la separació entre elles i el nombre de columnes en que es divideix la plana web, està sota una sistema únic i robust.
El sistema de 960 és un esforç per racionalitzar el flux de treball de desenvolupament web, proporcionant les dimensions d'ús comú, basant-se en un ample de 960 píxels.

Variants de 960 Grid
El propi framework disposa de dues variants diferents, per fer pàgines utilitzant 12 o 16 columnes. No és que necessitem utilitzar totes les columnes disponibles per a realitzar la maquetació, sinó que la reixeta tindrà aquestes divisions verticals on podem situar els elements. La variant de 12 columnes dóna menys possibilitats per repartir els espais, però en molts dels casos serà més que suficient per crear qualsevol estructura de pàgina. Pel que fa a la variant de 16 columnes, dóna una gamma més gran de possibles amples per a les columnes, que pot ser necessària en dissenys amb un nivell de detall més alt.

Dimensions
La quadrícula de 12 columnes es divideix en porcions que són de 60 píxels d'ample. La quadrícula de 16 columnes es divideix en 40 píxels. Cada columna té 10 píxels de marge a l'esquerra i la dreta, el que crea 20 canals de píxels d'ample entre les columnes.

Amb la quadrícula de 960 la creació d’una estructura web es converteix en una tasca molt més senzilla, menys tolerant a errors i ja dóna una base sòlida per a la creació del disseny web.
La plantilla del sistema de grids de 960 la podem implementar a qualsevol aplicació tant les de creació del prototipus (wireframe), com les de disseny gràfic.
Per a saber més:
960grid