divendres, 1 d’abril de 2011

Guia per a formularis amb HTML5

HTML 5 és la nova especificació d'HTML, el llenguatge de creació de pàgines web. HTML5 té moltes característiques noves destinades a fer més fàcil la creació de llocs web i l'experiència de la gent en l'ús dels llocs web. Entre les característiques més destacables de l’HTML5 estan les millores introduïdes per als formularis d’introducció de dades.
Actualment no tots els navegadors web admeten les funcions d’HTML5 de la mateixa manera.
Per no perdre’ns en el món del formularis amb HTML5 us presento una guia d’ajuda sobre la compatibilitat dels navegadors web actuals amb els nous tipus d’entrada de dades, quins navegadors ho suporten, com es gestiona la validació en JavaScript, etc.
The Current State of HTML5 forms