diumenge, 18 de gener de 2009

Principis del disseny centrat en l'usuari Vol. 2

Continuem:

Retroalimentació apropiada pel sistema: El sistema ha de respondre apropiadament a les accions de l’usuari. Cal que l’usuari sàpiga què passa. L’estat d’un sistema (en espera, carregant, comprovant, transferint dades, etc.) cal que estigui sempre disponible per l’usuari.

No descuidar l’estètica: L’ús de determinats atributs visuals o auditius, concentren l’atenció de l’usuari en la tasca que està desenvolupant. Cal que aquests atributs segueixin una estètica agradable i entenedora, es recomanable l’ús convencions estètiques i visuals (icones, botons, fletxes, etc.) que contribueixin a millorar la presentació de la informació.

El disseny s’ha de caracteritzar per la seva simplicitat: La interfície ha de ser simple (que no simplista), fàcil d’aprendre i d’usar, amb funcionalitats accessibles i ben definides. L’ús del disseny ha de ser fàcil d’entendre, independentment de l’experiència, els coneixements, les capacitats lingüístiques o el nivell de concentració de l’usuari.
El disseny ha de comunicar la informació necessària a l’usuari de forma efectiva, independentment de les condicions ambientals o de les capacitats sensorials de l’usuari.

És fonamental seguir una metodologia de disseny: Cal tenir una actitud centrada en l’usuari en les etapes inicials i durant el desenvolupament del projecte. L’equip de disseny ha de cobrir tots els aspectes: desenvolupament, expressió, representació, factors humans, usabilitat, etc.

La metodologia pot seguir els següents punts:

  1. Definició clara dels objectius, marc de treball, documentació, etc.
  2. Prototipus del disseny i fluxe de tasques
  3. Participació de l’usuari en el procés de disseny, presentació i test
  4. Redisseny del producte si convé. Cal destacar que en totes les etapes del disseny s’han d’aplicar les tècniques d’avaluació d’usabilitat que es creguin més convenients

Hem d’entendre a l’usuari: Les diferències entre els usuaris, la seva experiència en l’ús d’Internet, cal que la presentació sigui igual per a tots?, com poder garantir que una presentació és la més adequada? No tots els usuaris són iguals, ni tenen els mateixos coneixements ni necessitats. Ens podem plantejar la solució a aquestes preguntes com un repte.
De fet resultaria bo presentar múltiples opcions per a l’expressió i el control. Les preferències i necessitats particulars sempre trobarien, així, els mitjans i opcions per permetin a l’usuari mostrar-se de la forma que resulti més efectiva.

Cal tenir en compte que la realització d’un tasca determinada no sempre complirà amb les expectatives d’èxit a les que s’intenta arribar. La motivació per a la realització d’una tasca pot venir donada per la novetat, la informació en si, el procés de l’aprenentatge, les possibilitats de millora, o la simple satisfacció personal. Així les estratègies d’aprenentatge han de suportar diferents nivells de capacitat, preferències i interessos, alhora que proporcionen flexibilitat d’opcions.

De vegades cal renunciar a alguns aspectes del disseny: Cada aspecte addicional que s’inclou en el sistema afecta potencialment a la seva complexitat, estabilitat, manteniment, capacitat d’acció, costos, etc. Per tant cal que siguem conscients que un redisseny en major o menor escala pot estar condicionat per algun factor extern.

Articles relacionats:

Principis del disseny centrat en l'usuari Vol. 1
Disseny centrat en l'usuari