dilluns, 19 de gener de 2009

Estudi sobre l'accessibilitat dels portals Web dels Ajuntaments de capitals de província

Via discapnet us presento un estudi sobre l'accessibilitat en el portals dels Ajuntaments.

Criteris utilitzats per l'anàlisi
 • Alineació de taules per a maquetar
 • Us de fulls d’estil CSS
 • Format de taula de dades
 • Us de formularis
 • Us dels enllaços
 • Text alternatiu en les imatges
 • Contrast de color en les imatges
 • Us de marcs
 • Us d’scripts
 • Us d’encapçalaments
 • Validació de codis
 • Valor semàntic del color
Les conclusions són en general positives, sent l'Ajuntament de Madrid i l'Ajuntament de Pamplona els més valorats.

Enllaços relacionats:
Estudi sobre l'accessibilitat dels portals dels Ajuntaments
Versió de les conclusions en HTML