dissabte, 31 de gener de 2009

Etiqueta vi

Etiqueta de vi commenorativa de naixement o bateig