dilluns, 12 de gener de 2009

Principis del Disseny Centrat en l’Usuari Vol. 1

Principis del Disseny Centrat en l’Usuari

El disseny, sigui quin sigui el seu objectiu, ha de basar-se en l’usuari, i cal tenir en compte que l’usuari pot ser qualsevol persona (Disseny per a Tots).
De fet els principis del Disseny Centrat en l’Usuari no són més que una reformulació dels principis més elementals de la Ergonomia Clàssica, adaptada a les necessitats de les noves tecnologies de la informació i la comunicació (TIC).
Aquests principis, ens han de servir per a incrementar la cura amb la que s’ha de dissenyar per als usuaris, donat es gairebé inviable fer un producte 100% accessible. Per tant el seguir aquests principis en ajudarà a fer que la experiència de l’usuari tingui un grau més alt de satisfacció, sense descuidar els aspectes visuals, estructurals o tècnics que requereixi el projecte.

El control de la situació ha d’estar en mans de l’usuari: L’usuari ha d’iniciar i controlar les tasques, per tant la interfície cal que sigui el més interactiva possible.

Cal un plantejament directe: L’usuari ha de comprovar com les seves accions afecten a la sortida del sistema. L’accessibilitat de la informació i de les opcions reduïren la carrega mental de l’usuari. Cal dissenyar una interfície intuïtiva, ens ajudaran les metàfores visuals, ja que és més fàcil associar-hi un significat a un objecte, sempre hi quan la associació resulti apropiada.

La consistència és una part indispensable en el disseny: Entenem consistència com l’estabilitat o solidesa d’un objecte o producte i aquesta s’ha de traduir com a facilitat d’ús. Dins de la interfície un comandament ha de realitzar sempre les mateixes funcions en un mateix entorn.

Cal fer possible la recuperació dels errors: El disseny ha de minimitzar els riscos i les conseqüències adverses de les accions accidentals o involuntàries. La idea és contemplar els potencials errors dels usuaris. És important que l’usuari sàpiga què ha passat i com solucionar-ho, cal un aprenentatge assaig - error.

Continuarà...