dilluns, 19 de gener de 2009

Directrius d’Accessibilitat al Contingut de la web 2.0 (WCAG)

Directrius d’Accessibilitat al Contingut de la web 2.0 (WCAG)
Al desembre de 2008 es van aprovar com a recomanació les Directrius d’Accessibilitat al Contingut de la web 2.0. Malgrat que encara estan en fase de desenvolupament, podem apreciar la perspectiva general de fonaments de disseny.
L’objectiu general és crear contingut web que sigui perceptible, operable i comprensible pel més ampli rang d’usuaris i compatible amb el seu ampli rang de tecnologies assistencials, ara i en el futur.
Els principis bàsics inclouen:
 • El contingut ha de ser perceptible.
 • Els elements de interacció presents al continguts han de ser operables.
 • El contingut i els controls han de ser comprensibles.
 • El continguts ha de ser el suficientment robust per a que funcioni amb les tecnologies actuals i futures.
Per a aquests quatre principis hi ha una sèrie de recomanacions
Perceptible
 • Proporcionar textos alternatius per a cada contingut no textual, de manera que pugui ser substituït pels usuaris en funció de les seves necessitats.
 • Proporcionar alternatives sincronitzades per als continguts multimèdia dependents de temps.
 • Crear continguts que pugui ser presentat de diferents formes, sense perdre informació o estructura.
 • Facilitar als usuaris que puguin veure o escoltar el contingut, separant el fons del primer pla.
Operable
 • Disposar totes les funcionalitats accessibles des de el teclat (navegació tabular).
 • Proporcionar als usuaris amb necessitats especials temps suficient per a llegir i fer ús del contingut.
 • Proporcionar formes amigables de navegar, trobar continguts i identificar la jerarquia del lloc web als usuaris amb necessitats especials.
Comprensible
 • Proporcionar el text dels continguts de tal forma que sigui llegible i comprensible
 • Construir llocs web que operin i es mostrin de forma previsible.
 • Ajudar als usuaris a evitar i corregir errors.
Robust
 • Maximitzar la compatibilitat amb els agents d’usuari actuals i futurs, incloent tecnologies assistides.
Enllaços recomanats:
W3C Directrius d’Accessibilitat al Contingut de la web 2.0 (WCAG) en anglès
torresburriel.com Resum i explicació de les directrius
sidar.org Versió esborrany de les directrius en castellà