dijous, 5 de gener de 2012

Lost Type

Lost Type és una botiga de fonts, fins aquí podria ser una de les moltes que hi ha, però Lost Type té una particularitat: Ens ofereix fonts de molt alta qualitat en el format de Pay-What-You-Want  o Paga-El-Que-Vulguis.
Els usuaris tenim l'oportunitat de pagar la quantitat que vulguem per la font que ens descarreguem de manera que si posem la quantitat de 0, ens podem descarregar la font gratuïtament.
El 100% del que Lost Type guanyi amb la venda va directament als dissenyadors de les fonts.
Totes les fonts que trobem a Lost Type tenen un estil retro i per cadascuna ens mostra una fitxa amb les seves característiques.