dimarts, 24 de gener de 2012

Error desconegut


Error desconegut. Enviï aquesta informació a l'administrador del sistema. I es queda tant ample, sense saber que l'administrador del sistema sóc jo i l'error m'ha sortit a mi.