dijous, 18 d’octubre de 2012

Disseny d’interfície d’usuari, aspectes bàsics

De la mateixa manera que un excés d'informació és igual a desinformació, un excés de simplificació ens porta també a la desinformació en el sentit de no saber què és el que veiem i què podem fer amb el que tenim.
Els partidaris del KISS (Keep it simple, diria que l'stupid no caldria), a banda d’intentar eliminar el "desordre" cauen en el defecte d’eliminar característiques i funcionalitats que no són supèrflues o tenen tendència a amargar-ho tot.
El terme mig es difícil d'aconseguir!
En la meva experiència he passat de dissenyar interfícies de pàgines web a interfícies d'aplicacions i les necessitats d'unes i altres són molt diferents.
Per una banda les webs tenen un component visual, de identitat i de disseny molt important que en el disseny de la interfície ha de tenir-se en compte. A més cal saber a quin públic objectiu està enfocada aquella web (sí, la web és per tothom, però no és el mateix una web d'una administració pública que d'una agència de publicitat o una botiga online).
Per l'altra les aplicacions ja siguin per web, d'escriptori o per dispositius mòbils necessiten d'un estudi acurat sobre les característiques i funcionalitats que tindrà, sobre si els usuaris trobaran o no les eines amb facilitat, en definitiva, si la sabran fer anar o no en base al que es dissenyi.
Així a l’hora d’enfrontar-nos a un nou disseny d’interfície i després de valorar tots els factors, podem començar per les coses més bàsiques, les que han d’existir en el disseny sense cap tipus de discussió, és a dir:
  1. Capçalera
  2. Navegació
  3. Zona de continguts
  4. Peu
Sí, sembla molt senzill, però és en els detalls, en la disposició i en el funcionament on ens trobarem amb les dificultats.
Si pensem en la capçalera, on col·locarem el nom, títol o logotip de l’aplicació, si aquesta capçalera cal que destaqui o no, si allí hi posarem en el cas d’una aplicació web, les dades de l’usuari connectat, les opcions de configuració i el botó sortir.
Si pensem en la navegació, hem de pensar en el model dades i en l’arbre de continguts i també en el tipus de navegació que ha de tenir l’aplicació: Menú principal, menú secundari, desplegable, breadcrumbs, pestanyes.
Si pensem en la zona de continguts: Si cal que sigui a pantalla completa o dividir la pantalla per oferir més informació. Com s’han d’estructurar aquests continguts: títol de la plana o secció que estem veient, quina jerarquia visual de continguts cal seguir, si cal amagar-ho tot o mostrar-ho tot.
Si pensem en el peu: què hi hem de posar al peu? una imatge per tancar el disseny, accessos directes a seccions destacades, un menú de configuració, l’ajuda o el mapa web.

En continuarem parlant