diumenge, 28 de febrer de 2010

Optimitzar la velocitat de les nostres pàgines webs.

Optimitzar la velocitat de les nostres pàgines webs.

Fer una pàgina web atractiva en disseny i rica en continguts no són raons suficients per a que els usuaris visitin la nostra pàgina, de fet es podria dir que el factor més important que fa que els usuaris visitin un pàgina web és la velocitat amb que aquesta es mostra.
Per tant és molt important que les nostres pàgines es visualitzin, a banda de correctament, de manera ràpida.
Gran part del temps que triga una pàgina web en visualitzar-se es mentre va descarregant tots els elements que la conformen: imatges, fulles d'estil, scripts, pluggins, etc. Intentar reduir el nombre de components que ha de carregar la pàgina per a mostrar-se seria una de les solucions per a una pàgina més ràpida.
Primer de tot hem de veure en què fallem, amb Pingdom Tools podem fer un testeig online de càrrega i velocitat del nostre web. Així veurem el temps que triga la nosta pàgina en mostrar-se i quins són els arxius que carrega, quins triguem més, de quins en prodríem prescindir, etc.
Exemple del temps de càrrega de http://limitnordest.blogspot.com/


També podem fer anar el complement per a Firefox Firebug que ens farà un análisi de la pàgina; a la pestanya de Xarxa (Red), podem comprovar la quantitat d'elements que ha de carregar la nostra pàgina així com el temps que triga, en quina seqüència es carreguen etc.Gràcies a una altre component de Firefox PageSpeed podrem fer un diagnòstic de la velocitat de càrrega i ens donrà pistes de com millorar-ho.
Veure article


Eines i complements que milloren la velocitat de les nostres pàgines:
Eines de Google
Bones pràctiques de Yahoo