dijous, 18 de febrer de 2010

Ajuda i suport tècnic de Windows 7
No ajuda gaire...