dissabte, 18 de juliol de 2009

HTML 5

El futur de la web
Al cinquena revisió del llenguatge bàsic de la web ens presenta una serie de nous elements i atributs que reflexen com és avui en dia el web.
HTML 5 ens apropa molt més a la web semàntica, en la idea marcar/designar les seccions mitjantçant els nous tags descriptius.Una molt interessant sèrie d'articles sobre les novetats de l'HTML 5 en castellà
Novetats de l'HTML 5 1era. part
Novetats de l'HTML 5 2ona. part
Novetats de l'HTML 5 3era. part
Novetats de l'HTML 5 4rta. part

Altres:
Validador d'HTML 5
HTML 5 Cheat Sheet en pdf
Especificacions W3C sobre HTML 5
Galeria HTML 5