dijous, 9 de juliol de 2009

Eines per a mesurar la llegibilitat d’un lloc web

Per llegibilitat entenem 'facilitat de lectura' (readability en anglès). És un terme que s’usa per investigar sobre l’habilitat de lectura i escriptura. Fa referència a la facilitat amb que un text és comprès pels lectors.
Una de les recomanacions de la usabilitat és l’ús correcte i pla del llenguatge; cal pensar que els textos a Internet arriben potencialment a milions de persones, també que els continguts escrits en web no s’acostumen a llegir, simplement s’escanegen en la cerca de conceptes o paraules clau que facin referència a allò que l’usuari cerca.

TxReadability és una eina online que ens permet avaluar la llegibilitat d’un lloc web. Aquesta avaluació la fa en base a uns estàndards internacionals de classificació d’educació, que trobem en la taula següent: Taula Huerta Reading Ease

Facilitat de lectura i les WCAG 2.0
La qualificació del nivell de grau obtinguda també ajuda a determinar si el contingut analitzat satisfà el criteri d’èxit relacionat amb la facilitat de lectura en les Normes d’Accessibilitat de Contingut Web (Web Content Accessibility Guidelines 2.0 - WCAG 2.0).
Nivell de lectura en les WCAG 2.0