dijous, 16 de juliol de 2009

Anàlisi Web

Anàlisi patrocinat via Zync.
Anàlisi del web http://www.obesitymedicalcenter.com

Elements gràfics i visuals i continguts
Marca, logotip, anagrama, lema. El logotip està col·locat en la zona superior dreta i és un enllaç a la pàgina d’inici.
Es pot comprovar que s’ha donat un especial importància a l’estil tant visual com de continguts donant un enfocament clarament sobri i professional. Al tractar-se d’un web d’una clínica especialista en problemes d’obesitat i tractaments de l’obesitat, tant les imatges com els textos estan enfocats de manera informativa i amb un to de confiança i serietat en les tasques i el desenvolupament professional.
En quan a disseny visual el web és auster en colors, usant només els colors corporatius de la marca i logotip. S’utilitzen fonts de sistema en els continguts en un mida adequada que en facilita la lectura.

Estructura

Es presenta una estructura molt clara i neta tant en la portada com en les pàgines interiors. En la majoria d eles pàgines hi ha molt poc scroll vertical, que beneficia la presentació de la informació.

Continguts: presentació i maquetació
La pàgina portada ens presenta d’una manera molt visual les línies d’actuació de l’organització amb un llenguatge planer i entenedor.
Un dels punts forts de la portada són les animacions flash que reforcen el missatge que vol donar l’empresa.
La pàgina portada també ens ofereix accessos directes a continguts que estan en un segon o tercer nivell de navegació, i no per això són menys importants.
Es destaca les animacions flash que fan de reforç i explicació del continguts especialment en les seccions de tractaments i també en la secció de càlcul de l’Índex de Massa Corporal.

Usabilitat i accessibilitat:
Lamentablement el web no passa cap validador d’accessibilitat ni de codi CSS i HTML
Tampoc les pàgines internes de contingut estàtic.


Visualització amb diferents navegadors
La visualització ha estat satisfactòria amb els següents navegadors:
  • Internet Explorer 7 i 8
  • Firefox 3.5
  • Google Chrome
  • Safari
En un entorn Windows XP SP3

Velocitat de descàrrega
Amb una eina de validació automàtica de descàrrega, podem comprovar que el web triga 2,1 segons en descarregar-se.


Cercador: El cercador cerca qualsevol paraula i ens mostra els resultats en forma de llistat de manera similar a com ho fa Google, oferint-nos els resultats que més s’aproximen en les primeres posicions i a més l’enllaç del web on es troba el continguts que s’ha cercat.

El web mostra d'una forma professional i clara els objectius i produtes de la empresa, la navegació en resulta senzilla i les animacions flash donen una imatge moderna i professional.
Es recomana: adequar els codi als estàndards web en matèria de CSS i HTML, oferir una versió accessible del web sense animacions flash.