dilluns, 20 de juliol de 2009

Eines per a mesurar la llegibilitat d’un lloc web: Vol. 2

Eines per a mesurar la llegibilitat d’un lloc web. Segona part

Readability Test és una eina online amb la que podem avaluar la llegibilitat d’un lloc web. L’aplicació usa tres algoritmes matemàtics per mostrar-nos els resultats. Aquests algoritmes calculen:
  • La mitjana de paraules que es fan servir per frase
  • El percentatge de paraules difícils de la mostra (paraules amb 3 o més síl·labes)
  • La mitjana de síl·labes per paraula
Cadascuna d’aquestes dades es tractada de forma matemàtica pels tres algoritmes que empra l’eina. Els resultats dels càlculs ens indicarà l’índex de llegibilitat del lloc web.

Taula de resultats
Reading Level Results
Summary Value
Total sentences 88
Total words 391
Average words per Sentence 4.44
Words with 1 Syllable 190
Words with 2 Syllables 76
Words with 3 Syllables 58
Words with 4 or more Syllables 67
Percentage of word with three or more syllables 31.97%
Average Syllables per Word 2.01
Gunning Fog Index 14.56
Flesch Reading Ease 32.69
Flesch-Kincaid Grade 9.80


Articles relacionats
Eines per mesurar la llegibilitat d'un lloc web