dimecres, 30 de maig de 2012

És l’hora del Currículum

Pels que ens hem quedat sense feina o n’estan buscant (com ja saben els pocs, però fidels seguidors de limitnordest), avui us presento una sèrie de recursos que hi ha a la xarxa per fer o millorar el nostre currículum.

Tipus de currículum
Una mateixa informació es pot organitzar de maneres molt diferents. Depenent de l'estructura que triïs estaràs donant més importància a uns aspectes o a uns altres. A l'hora de redactar el teu currículum passa exactament el mateix. Pots organitzar la informació primant, per exemple, l'experiència laboral més recent, els cursos i les carreres cursades o bé destacar teus èxits o les teves fites assolides.
Així, podem distingir fonamentalment tres tipus de currículum, segons la forma en què estigui organitzada la informació:
  • Currículum cronològic
  • Currículum funcional o temàtic
  • Currículum combinat o mixt
Pels fans de les xarxes socials
Twicver és una eina amb la que, després de connectar-nos al nostre compte de Twiiter, podem en 10 tuits, redactar el nostre currículum i vida laboral. Podem citar persones, empreses, us sembla poc? Proveu de fer-ho.

Pels creatius:
Un showcase de currículums creatius
Plantilles en psd fer fer-nos un CV la mar de majo
T’agraden les infografies? Doncs aplica-les amb un CV

Pels clàssics
Model europeu de CV
Models en Word per CV

1 comentari :

jordiv ha dit...

Si utilitzes linkedin [linkedin.com] també hi ha una eina per crear un CV web que està bastant bé:
http://resume.linkedinlabs.com/

Una altra que és més una "carta de presentació" és about.me.