divendres, 18 de maig de 2012

Creant estils dins de wireframes

Fa temps que el nostre dissenyador preferit ens reclamava una ajuda per tal de millorar i optimitzar la seva tasca creativa, sense haver de preocupar-se de què és cada cosa, quina mida ha de tenir aquest text, o si els enllaços van subratllats o no.
La idea és que en el procés de crear els prototipus, ja es defineixin encapçalaments, enllaços, mides i alguns comportaments. Us posarem uns quants exemples que sempre s’entén millor.


Exemple 1: Llistat de notícies
Un ítem de tipus noticia en un llistat de notícies sabem que es compon dels següents elements:

  1. Títol
  2. Subtítol o descripció
  3. Imatge
  4. Enllaç per veure la noticia sencera
  5. Categoria (si n’hi ha)
  6. Data (si n’hi ha)

Un cop posicionats en el wireframe cal donar unes quantes pistes més al dissenyador com per exemple:

Si la noticia en qüestió tindrà o no data ja serà decisió del client o de l’estratègia de continguts que es faci per aquella web, per què dic això? Doncs perquè pot ser que ens interessi tenir notícies però no les actualitzem tant sovint com voldríem o per que el nostre sector no és generador de notícies, per tant seria aconsellable que la data no aparegui, com a mínim en el llistat.

Exemple 2: Llistat de documents:


Com podem veure en certa manera també estem definint una mica el disseny del llistat, tot i que la decisió final la tindrà el dissenyador.
En el cas de que estiguéssim treballant amb un Gestor de continguts (CMS) i aquest tingués ja una manera de definir, per exemple un llistat de notícies, pot ser interessant veure com defineix cada element i si convé adaptar-nos a ell.

En continuarem parlant