dilluns, 28 de març de 2011

Wufoo constructor de formularis

Wufoo és una eina online que ens permet la construcció de formularis d'entrada de dades i enquestes de manera visual, fàcil i ràpida i sense escriure ni una sola línia de codi.
En dissenyar un formulari amb Wufoo, es crea automàticament la base de dades backend i scripts necessaris per fer la recollida i la comprensió de les dades.
Per aprofitar al màxim les opcions que dóna Wufoo cal donar-se d’alta.
Amb Wufoo les dades que es recullin dels formularis o enquestes es desen en una base de dades i s’hi pot accedir a través d’una interfície d’administració.
També podem utilizar Wufoo només per a crear el formulari i copiar el codi CSS i XHTML al nostre web.