diumenge, 13 de març de 2011

Els beneficis dels prototipus web amb Wireframes

Els wireframes són una fase molt important del procés de desenvolupament web. Encara que és temptador ometre aquest pas i començar pel disseny gràfic i fer l’arquitectura de la informació directament en el disseny, és preferible crear l’estructura del web abans, ja que, d’aquesta manera ens serà molt més fàcil realitzar canvis, veure d’una manera gràfica la distribució dels blocs de contingut dins de la pàgina, crear l’estructura de navegació, avaluar l’estructura de la pàgina segons criteris d’usabilitat i arribar a un consens entre client, dissenyador i desenvolupador web.

Modificar el disseny abans de fer-lo
És una de les raons més importants que ens demostren la importància del prototipus web.
La creació de l’estructura del web és assenyalar on va cada cosa, com es veurà, com s’accedeix a cada plana interior, com s’ordenen els continguts i com es mostraran.
La idea és crear una estructura suficientment robusta per a que el client pugui fer-se una imatge mental de com quedarà el seu web, capçalera, menú de navegació, llistats, baners, etc.
Encara que els canvis són inevitables, és molt més senzill (i barat) fer-ho en el prototipus que no en el disseny gràfic.

Construir abans de construir
El desenvolupador web no pot començar a picar codi a cegues, com serà la navegació web?, menús desplegables? Com seran els formularis? Hi haurà llistats de notícies o d’esdeveniments d’agenda?
Totes aquestes preguntes cal que es resolguin abans, i els wireframes són la manera de poder-les contestar.

El concepte de la usabilitat
Si invertim temps (que de fet és mínim), en fer una bona estructura web, podrem estudiar el posicionament de cada bloc de contingut, el sistema de navegació (menús principals i secundaris, tornar a l’inici, molletes, etc.).
Podem crear un bon sistema de navegació, útil i fàcil de fer anar si abans ja l’hem provat amb un wireframe.

Els usuaris (i el client) han d’entendre la web
Bé, això és bàsic, però de vegades no tan fàcil.
Només amb el disseny gràfic del lloc web no resulta fàcil imaginar com es comportarà el web, i no tothom té coneixements avançats sobre disseny i desenvolupament web. No es tracta de fer només el que diu el client, es tracta d’intentar combinar el que vol el client amb les noves tècniques de comunicació que ens ha aportat el món d’Internet. El que hem desenvolupat s’entén?, ho pot entendre tothom? L’estructura te coherència en totes les seves planes?
Amb els wireframes podem estudiar tota aquesta problemàtica i oferir solucions.

Per saber-n’hi més:
Guia per crear wireframes
The importance of Wireframing

En continuarem parlant...