diumenge, 6 de març de 2011

Com crear millors Landing pages

Via webanalytics.es us presento una molt bona col·lecció de consells per a crear millors landing pages.

L’article fa èmfasi ens els punts següents
Fer un test de la pàgina:
És molt important validar i testejar els nostres dissenys, saber d’una manera objectiva si aquests funcionen com a reclam.
Oferir continguts segons el perfil de l’usuari:
Bàsicament, un usuari serà més procliu a convertir si troba a la pàgina contingut que s'adapta millor a la seva necessitat. Oferint a l'usuari les mínimes distraccions possibles o opcions de marxar de la pàgina (reduir el volum de links que apunten a altres pàgines, per exemple). D'aquesta manera s’aconsegueix focalitzar l'atenció dels usuaris cap a l'objectiu de la pàgina.
Fer una crida a l’acció:
Això és donar al botó, o element que genera la conversió, un pes visual que destaqui per sobre de la resta d'elements de la landing, sense oblidar bones pràctiques a nivell de disseny.
Donar sensació de seguretat i credibilitat:
És interessant oferir testimonis de persones que han utilitzat o comprat algun dels productes o serveis
Oferir la possibilitat de “continuar més tard”:
De vegades, ens enfoquem a aconseguir una conversió immediata, però hi ha usuaris que necessiten més d'una visita abans de convertir, per a aquests usuaris, hem d'establir mecanismes que els recordin retornar a la nostra pàgina (newsletter, avisos de baixada de preu, publicitat de recursos -targeting, social mitjana, etc.)