dimarts, 14 de desembre de 2010

Estàndard Xforms

L'estàndard Xforms és un nou llenguatge d'etiquetatge per a formularis Web, dissenyat per ser el substitut dels formularis tradicionals HTML , i que va a permetre als desenvolupadors de formularis Web distingir entre el propòsit del formulari i la seva presentació. Aquesta separació clara entre contingut i presentació ofereix grans avantatges en termes de:

 • Reutilització: ja que els mòduls XForms poden reutilitzar-se independentment de les dades que recullen
 • Independència de dispositiu: gràcies a que els controls de la interfície d'usuari són abstractes i només s'indiquen les seves característiques genèriques, la qual cosa permet la seva representació en diferents dispositius
 • Accessibilitat: en separar presentació i contingut la informació està disponible de forma més senzilla per als usuaris que precisin d'ajudes tècniques per a la navegació en la Web.

Què podem fer amb XForms que no podem fer amb els vells formularis HTML? XForms pot fer tot el que fan els formularis HTML, però a més permet:
 • Comprovar automàticament els valors de les dades mentre l'usuari els introdueix.
 • Indicar que certs camps són obligatoris i que el formulari no podrà ser enviat sense aquesta informació.
 • Enviar formularis de dades com XML , ja que XForms és XML.
 • La integració amb Serveis Web, per exemple, usant SOAP i XML RPC.
 • Enviar el mateix formulari a diferents servidors (per exemple, la recerca d'una paraula s'envia a diferents motors de recerca).
 • Desar i restaurar valors en i des d'un arxiu.
 • Utilitzar el resultat d'un enviament com a entrada per a un formulari posterior.
 • Obtenir les dades inicials per a un formulari a partir d'un document extern.
 • Deduir valors des d'altres valors presents en el formulari, per exemple que el camp "quantitat total" contingui la suma de totes la compres individuals.
 • Forçar valors perquè apareguin de determinada forma, per exemple obligant al fet que els valors estiguin compresos en un rang determinat.
 • Construir formularis a l'estil de "cistella de la compra" i "assistents" sense necessitat de programar.
 • Utilitzar nous mètodes d'enviament en comparació dels formularis HTML. Tots ells són mètodes HTTP estàndard per enviar dades a través de la xarxa.
 • Millorar l'experiència dels usuaris.
 • Combinar tecnologies XML existents.
 • Aconseguir la Independència de Dispositiu.
 • Facilitar la creació de formularis complexos.

Traducció de la "Guía breve de XForms"
Més informació W3C XForms