divendres, 10 de desembre de 2010

Criteris d'usabilitat que han de seguir els formularis d'entrada de dades

Criteris d'usabilitat que han  de seguir els formularis d'entrada de dades


Comprensió del formulari
L’usuari ha de veure clarament per a que serveix aquell formulari (registre, entrar, etc.)
Les etiquetes dels camps cal que expliquin clarament què cal introduir en cada camp.
Els camps de text d'entrada cal que indiquin la quantitat i el format de dades que ha d'introduir.
Quan les etiquetes siguin en forma de preguntes, aquestes cal que es presentin en un llenguatge clar i senzill.

Funcionament del formulari
Es aconsellable que els camps en els formularis continguin suggeriments, exemples o models de respostes per demostrar l'entrada esperada.
Cal que els formularis estiguin validats abans d'enviar el formulari.
Facilitar la correcció d'errors, per exemple situant el cursor allà on es requereix correcció
Els quadres de text cal que tinguin la longitud adequada per a la resposta esperada.

Ordenació del formulari
El camps del formulari s'agrupen de forma lògica, i cada grup té un títol.
És important no barrejar conceptes i que aquests estiguin ordenats.

Més informació a User focus Forms Checklist