dijous, 16 de desembre de 2010

Aprenentage i formació online.

Eines que ens poden ajudar a l'hora de crear un curs online o una demo d'una aplicació o pàgina web.
A l'hora d'escollir un programa per fer vídeos de demostració cal que fem un estudi de  les aplicacions que esn ofereix el mercat i que aquestes compleixin amb les expectatives següents:

 • Bona qualitat d'imatge i vídeo
 • Fàcil de fer anar 
 • Possibilitat de personalització de les presentacions
 • Vídeo resultant de poc pes per poder-lo penjar en una pàgina web

Us presento una petita comparativa de tres aplicacions per fer captura de pantalla en viu.

Captivate

 • Fàcil de fer anar.
 • Software propietari
 • Captura la pantalla en forma de frames /imatges en jpg. el vídeo resultat en un swf. Això fa que el vídeo es vegi a cops i les animacions es veuen desenfocades. El swf resultant és excessivament pesant, un vídeo de 50 segons pot arribar a pesar 10 megas.
 • Permet una bona personalització del vídeo.

Wink

 • Fàcil de fer anar.
 • Software lliure
 • Captura la pantalla en forma de frames /imatges en jpg. el vídeo resultat en un swf. Això fa que el vídeo es vegi a cops.
 • Permet molt poca personalització del vídeo (globus, textos, subtítols, barra de navegació)

Camtasia Studio

 • Fàcil de fer anar.
 • Software propietari
 • Captura la pantalla en format de vídeo/pel·lícula.
 • La reducció de mida del vídeo no afecta a la qualitat de les imatges.
 • Permet una gran personalització de la interfície i del vídeo resultant. (globus, textos, subtítols, barra de navegació)
 • El vídeo resultant són diferents arxius (mp4, javascript, swf). 
 • El fitxer swf resultant és molt lleuger.


A partir d'aquí i veient les característiques de cadascuna de les aplicacions podem escollir una o altra depenent de les prestacions que ens ofereixen, la butxaca, o l'afinitat que tinguen per una o altra marca.