dissabte, 22 de maig de 2010

GTmetrix

GMetrix és una eina que ens permetrà analitzar la velocitat de la nostra pàgina web. Aquesta eina online usa altres eines com Google Page Speed i Yahoo YSlow  per analitzar el rendiment del lloc web i allí on cal fer-hi atenció per poder corregir i millorar la velocitat.

Altres entrades relacionades: Optimitzar la velocitat de les nostres pàgines web