dimarts, 11 de maig de 2010

Internet Explorer 9: Testing Center

Comparativa dels difererents navegadors web amb l'Explorer 9 encara en fase de desenvolupament.
Accediu al Test

Si serà cert que complirà amb tot, potser caldrà repensar-nos canviar de navegador...