dijous, 17 de desembre de 2009

Bones pràctiques web

Bones pràctiques a l'hora d'introduir continguts en un web, seguint criteris d'accessibilitat i usabilitat.

En les pantalles d’ordinador els textos es llegeixen més lentament i amb més dificultats que els textos impresos. Val a dir també, que els usuaris d’Internet cada cop són més impacients i escanegen la pàgina en comptes de llegir-la.
Escanejar la pàgina vol dir fer un escombrat a la pantalla d'esquerra a dreta i de dalt a baix, per això en ocasions es parla de la zona calenta de la pàgina (dalt i a l'esquerra), perquè és el primer punt on l'usuari posa la seva mirada per a iniciar la lectura o visió del web.
És per això que la distribució dels continguts dins d’una plana web, cal fer-la seguint unes petites normes o bones pràctiques que ens ajudaran en la tasca de maquetació dels continguts i també facilitaran la lectura i la cerca de conceptes en el nostre web per parts dels usuaris.

1ª Part: Escriure per al web
Recomanacions per tal d’escriure els continguts pel web:
  • Els continguts cal que siguin informatius, concisos i ben estructurats.
  • Utilització d’un llenguatge senzill, accessible, no tècnic.
  • Agrupar la informació relacionada, per a ajudar a l’usuari a trobar la informació interessant d’un determinat assumpte més fàcilment.
  • No abusar de les majúscules, dificulta la lectura de les paraules.
  • Cal tenir especial cura amb l’ortografia i la gramàtica.
  • Brevetat
continuarà...