divendres, 25 de desembre de 2009

Bones pràctiques web: Vol. 3

Taules
Les taules es composen d’un conjunt de files i columnes de cel•les que es poden omplir amb text i gràfics. Les taules les utilitzarem per organitzar i presentar informació de manera estructurada, però mai per a maquetar continguts.
Justificació de les taules
S’aconsella posar sempre títol i resum de la taula.
Alineació: Selecció de l’alineació de la taula esquerra, centre o dreta.

Imatges
Les imatges reforçaran els textos i donaran “color” a la pàgina, amenitzen la lectura i aclareixen conceptes.
Les imatges les utilitzarem per a completar la informació dels textos.
Es desaconsella totalment l’ús de imatges de fons ja que dificulten la lectura i distreuen a l’usuari.
Text alternatiu: Breu descripció de la imatge. S’aconsella afegir sempre el text alternatiu per les imatges.

Enllaços
Els enllaços són parts de text les quals porten a una nova ubicació. En el llenguatge Web són molt importants, ja que són la essència de Internet.
Quan volem posar un enllaç, cal que ens assegurem que l’usuari el reconeixerà. Tant si és un enllaç intern, un enllaç extern o un enllaç a un document descarregable, cal que escrivim un text d’enllaç el suficientment descriptiu.
Cal evitar les expressions del tipus “Fes clic aquí”
Es recomana que el nombre de paraules que formin l’enllaç no superi de 4 paraules i que aquestes estiguin en una mateixa línia.

Imatges com enllaços

Utilitzar imatges com enllaços de vegades pot resultar molt més intuïtiu per a l’usuari. Tot i això no s’aconsellen ja que és possible que:
  • l’usuari no entengui la relació imatge – significat
  • l’usuari no entengui la imatge com un enllaç
  • la càrrega de la pàgina pot ser més lenta
  • que es dificulti la visibilitat d’alguns elements
continuarà...