dijous, 24 de setembre de 2009

Sistemes de Navegació Accessibles Vol. 5

Les WCAG 2.0 i els sistemes de navegació

Els principis bàsics inclouen:
  • Principi 1: El contingut ha de ser perceptible.
  • Principi 2: Els elements de interacció presents al continguts han de ser operables.
  • Principi 3: El contingut i els controls han de ser comprensibles.
  • Principi 4: El continguts ha de ser el suficientment robust per a que funcioni amb les tecnologies actuals i futures.
Referent a la navegació pel lloc web, les WCAG 2.0 ens expliquen en el principi 2 de les pautes el concepte de la Operabilitat: els components de la interfície d’usuari han de ser operables.

En aquest cas fan referència al teclat, de manera que tota funcionalitat dels continguts és operable a través d’una interfície de teclat sense que existeixi límit de temps específic per a realitzar les pulsacions de les tecles. [Nivell A fins a AAA]

Navegabilitat: cal proporcionar mitjans que siguin d’ajuda a l’hora de navegar, localitzar el contingut i determinar on ens trobem.
Així ens trobem amb:
Si existeixen mecanismes per a saltar a blocs de continguts cal que es repeteixin en múltiples pàgines [Nivell A]
Les pàgines web cal que tinguin títols que descriguin el seu tema o propòsit [Nivell A]

Ordre de focus: Si en una pàgina web es pot navegar de forma seqüencial i la seqüència de navegació afecta al seu significat o operativitat, els components que poden rebre el focus ho han de fer en un ordre que conservi integres el seu significat i operativitat [Nivell A]

Encapçalaments i etiquetes: Els encapçalaments i les etiquetes han de descriure el tema o propòsit pertinent. [Nivell AA]

Focus visible: qualsevol interfície d’usuari que sigui operable a través del teclat ha de comptar amb un indicador visible del focus de teclat. [Nivell AA]

Ubicació: Cal que es proporcioni a l’usuari informació d’orientació sobre la seva ubicació dins d’una col·lecció de pàgines web [Nivell AAA]

Encapçalaments de secció: Usar encapçalaments de secció per a organitzar el contingut. [Nivell AAA]

També en el principi 3 Comprensibilitat: la informació i l’ús de la interfície d’usuari cal que sigui comprensible
La pauta 3.2 en parla de que el web cal que sigui Predictible: cal crear pàgines web l’aparença i operabilitat de les quals cal que sigui predictible.
Rebre el focus per part de qualsevol component no ha de provocar cap canvi en el context [Nivell A]

Navegació consistent: Els mecanismes de navegació repetits en múltiples pagines web dins d’una col·lecció de pàgines web apareixen en el mateix ordre relatiu cada cop que es repeteixen [Nivell AA]

Identificació consistent: Els components que tenen la mateixa funcionalitat dins d’una col·lecció de pàgines web s’han d’identificar de forma consistent. [Nivell AA]

Més informació sobre les pautes 2.0

Continuarà...