divendres, 11 de setembre de 2009

Sistemes de Navegació Accessibles Vol. 4

Les WCAG 1.0 i els sistemes de navegació

Tècniques essencials per a les directrius d’Accessibilitat per al Continguts de la Web 1.0

Navegació
Punts de control:
  • Crear un estil de presentació que sigui consistent a través de las pagines. [Prioritat 3]
  • Emprar mecanismes de navegació de manera consistent. [Prioritat 2]
  • Proporcionar barres de navegació per a destacar y donar accés als mecanismes de navegació. [Prioritat 3]
  • Proporcionar informació sobre la distribució general del lloc (Ex., amb un mapa del lloc o una taula de continguts). [Prioritat 2]
  • Si es proporcionen funcions de cerca, habilitar diferents tipus de cerca per a diferents nivells de habilitat i preferències. [Prioritat 3]
  • Proporcionar metadades per a afegir informació semàntica a les pàgines i als llocs. [Prioritat 2]
Un estil de presentació consistent en cada pàgina, permet als usuaris localitzar mecanismes de navegació més fàcilment i també poder saltar de forma fàcil aquests mecanismes per a trobar el contingut important. Això ajuda a les persones amb problemes d’aprenentatge i lectura, però també fa més fàcil la navegació per a tots els usuaris.
Exemple d’estructures que poden aparèixer en el mateix lloc a totes les pàgines:
  1. barres de navegació
  2. el contingut principal de la pàgina
  3. publicitat
Un mecanisme de navegació crea una sèrie de rutes que el usuari pot prendre a través del lloc. Proporcionant barres de navegació, mapes del lloc, y sistemes de cerca, s’incrementa la possibilitat de que un usuari trobi la informació que està cercant en el lloc.
Si el lloc web es bàsicament visual, l’estructura pot ser difícil de navegar si l’usuari no pot formar-se un mapa mental de cap on va o d’on està. Per ajudar-lo, els desenvolupadors de continguts cal que descriguin algun mecanisme de navegació.

Continuarà...