dijous, 3 de setembre de 2009

Sistemes de Navegació Accessibles Vol. 3

Sistemes de navegació accessible

Navegació Tabular

L'ordre de tabulació: Per defecte aquest és el mateix que l'ordre d'aparició de l'element HTML, és a dir, el primer que apareix al codi és el primer al que es pot accedir.
Així la navegació amb el tabulador es farà element a element començant pel de més amunt.
Es pot canviar l'ordre de tabulació posant la propietat tabindex al elements. No s'aconsella canviar l'ordre de tabulació ja que s'entén millor l'ordre per defecte (de dalt a baix i d'esquerra a dreta)
Val a dir que a nivell d’usabilitat els webs acostumen a tenir molts enllaços, pensem per exemple en la plana portada d'un diari digital o d'un portal turístic, i por resultar molt costós en temps i esforç arribar a un enllaç concret.
També hem de tenir en compte que l'usuari ha de poder veure per quin element va la tabulació, per això podem emprar el següent codi CSS:
:focus, input:focus{outline:2px red solid;}
és a dir, remarcar amb requadre de color l'element sobre el qual està el focus.

Dreceres de teclat

Les dreceres de teclat són una alternativa a la navegació tabular amb el problema de l'excés d'enllaços.
Es poden crear diverses combinacions de tecles per arribar als elements que poden tenir més importància pels usuaris:
 • Pàgina d'inici
 • Pàgina productes
 • Pàgina informació de la empresa
 • Pàgina Contacte
 • Alt-1 + Intro: Pàgina d'inici
 • Alt-2 + Intro: Pàgina productes
 • Alt-3 + Intro: Pàgina informació de la empresa
 • Alt-4 + Intro: Pàgina Contacte

Dreceres de navegació

Les dreceres de navegació ajudaran als usuaris a accedir a les seccions importants de la pàgina (que nosaltres mateixos definirem)
Per exemple podem afegir dreceres de navegació per accedir directament a:
 • Pàgina d'inici
 • Menú de navegació
 • Contingut
 • Contacte
Accesskeys

Les accesskeys ens ajudaran a accedir ràpidament a un element. És aconsellable que s'usin per a accedir a parts del web que s'utilitzin sovint, com per exemple:
 • cercador
 • pàgina d'inici
 • menú de navegació
Les accesskeys, encara que poden resultar molt útils tenen alguns problemes, per exemple:
 • Cada lloc web té les seves pròpies, no s'ha arribat mai a un consens sobre un grups de tecles.
 • De vegades poden generar conflictes si s'usen lletres com a accesskey.
 • Els usuaris han d'accedir a una pàgina d'ajuda per veure les accesskey disponibles per aquell lloc web.
Continuarà...