dimecres, 11 de juliol de 2012

Symbolset: Símbols semàntics

Això és molt interessant, la veritat.
Symbolset és un joc d’icones que funciona a la manera d’una tipografia TrueType dingbat (com per exemple la Webdings i la Wingdings), però amb la particularitat de que ens permet utilitzar els símbols amb paraules, de manera que els usuaris veuran símbols i els lectors de pantalles i els motors de cerca veuran paraules. Per exemple, la paraula "alerta" mostrarà una icona d'alerta, la paraula "twitter" mostrarà una icona de Twitter, i així successivament; són paraules que defineixen perfectament el significat del símbol.

Com podem veure, aquesta tipografia o joc d’icones s’utilitza de manera semàntica.
Val a dir que les fonts de símbols tenen les mateixes propietats que qualsevol tipus de lletra a la web: mida, escala, color, transparència, efectes, transicions, etc.


I com s’utilitzen?
Hi ha dos mètodes comuns per a l'ús de símbols en la web.
La primera és utilitzar un símbol al costat d'una paraula complementària. En molts casos un símbol pot ser utilitzat per millorar una paraula en lloc de canviar-la, és a dir acompanyar un text amb un símbol per reforçar-ne el significat.

La segona manera és utilitzar un símbol en lloc d'una paraula. Quan s'utilitza la tècnica de reemplaçament dels usuaris veuen símbols i els motors de cerca i lectors de pantalla veuen la paraula clau semàntica. Així és millora moltíssim l’accessibilitat d’una web.A l'ultilitzar el traductor automàtic, es mostra la paraula clau semàntica


Symbolset no és gratuït, però sí molt assequible i el joc de símbols inclou arxius .otf per a ús d’escriptori i .ttf, .eot, .woff, i.svg per la web.

Preview o vista prèvia del joc de símbols