dijous, 21 de juny de 2012

HTML5 My 1st web

Va, un exemple del que estem aprenent ara HTML5 My 1st Web: