dilluns, 5 de març de 2012

Google Web Fonts: Fonts de codi obert optimitzades per web

Cansat sempre dels mateixos tipus de lletra? Odies l'arial i et fa dolor visual la verdana?
Fer anar altres tipus de lletra dels anomenats “no de sistema” en web pot ser perillós en quan a llegibilitat i visualització.
A Google Web Fonts podem triar el tipus de lletra més adient pel nostre lloc web, en un catàleg de més de 400 fonts.
Podem visualitzar cada font amb els seus diferents estils o pesos (bold, italic, condensed, light, ultralight, etc.), en format paràgraf amb diferents mides de lletra en píxels, podem consultar el seu mapa de caràcters i també la seva descripció.
Com les podem fer anar en les nostres webs?
Doncs, una de les coses bones que té (bé a nosaltres ens sembla bona i som conscients que això es discutible) és que no cal que et descarreguis la font per poder-la fer anar.
Només cal triar la font que més ens agradi i afegir el codi que proporciona Google.Consulteu l’API de Google Web Fonts