dilluns, 11 de juliol de 2011

La importància de l'espai en blanc en la web

L’espai en blanc no és només l’espai que separa un contingut d’un altre, és un component més del nostre disseny.
L’espai en blanc contribueix a l’equilibri dels elements que conformen un disseny. És necessari senyalar que l'espai en blanc no és necessàriament "blanc" és essencialment un espai buit. En el context del disseny web, l’espai en blanc es refereix a l'espai entre els diferents elements de disseny, és l'àrea entre el text, paràgrafs, imatges, enllaços i peus de pàgina, etc.

Tipus d'espais en blanc

Hi ha dos tipus d'espais en blanc en el disseny web.
L’espai en blanc actiu és l'espai deixat intencionadament de manera que ajudi a emfatitzar el contingut i/o a millorar l’estructura del disseny.

L'espai en blanc passiu és l’espai buit al voltant de la pàgina o l'àrea en blanc dins del contingut.

Els espais en blanc que podem controlar i que hem de revisar:
La distància entre línies
Interlineat òptim es pot aconseguir amb l'ajuda de CSS amb la propietat line-height.
Una plantilla de lloc web és més llegible i fàcil d'explorar quan hi ha prou espai entre línies. Si les línies són empesos massa a prop, l'exploració es fa difícil. Quan les línies estan massa separades les paraules són virtualment desconnectats

Marges
Aquest és l'espai al voltant d'un element en particular, sempre s’aconsella que aquest es controli mitjançant CSS amb les propietats margin i padding.
Cal tenir en compte el marge vertical i el marge horitzontal, si fem anar una plantilla de grids (960, etc.) l’espaiat horitzontal mínim ja el tenim solucionat (és l’espai entre columnes).
Un marge massa gran crea sensació de desconnexió, mentre que un marge massa petit dóna sensació d’aglutinament.

Encapçalaments
Els encapçalament són una molt bona forma de separar el contingut en porcions més petites i manejables. Utilitzarem espais en blanc per sota o per sobre dels encapçalaments de manera que ens ajudaran a separar conceptes i blocs de contingut.

Equilibri: allò tant senzill i a l’hora tant difícil
L'espai en blanc s'utilitza per crear un disseny equilibrat. Si no deixem espais buits entre continguts o blocs, els usuaris no poden descansar els ulls ni poden fer-se una idea dels blocs en que es divideix la pàgina.
Un bon disseny cal que mantingui un bon equilibri entre espais oberts i continguts, de manera que no confonguem a l’usuari deixant massa espai en blanc en àrees equivocades.