dijous, 17 de febrer de 2011

Wireframes: eines i recursos

Recursos
Web Wireframe Kit Magnífic kit d'elements en PSD per crear wireframes.
Col·lecció d'elements de interfície gràfica d'usuari per Adobre Illustrator
I love Wireframes col·lecció de wireframes i recursos


Eines
Tiggr és una eina online per a crear i compartir wireframes.
Tiggr inclou un sistema de xat de manera que convida als usuaris a proporcionar comentaris.
A més, el prototip també el podem exportar com a HTML por poder-lo treballar a en mode offline.

Penzil Project: aplicació de codi obert per a crear wireframes
Funcionalitats principals:
  • Multi-pàgina
  • Enllaços a la pàgina
  • Edició de text en pantalla amb text enriquit
  • Exportació a HTML, PNG, document Openoffice.org, document de Word i PDF.
  • Desfer / refer
  •  Instal·lació de plantilles definides per l'usuari
  • Operacions de dibuix estàndard: rotar, moure, escalar
    Addició d'objectes externs