dimarts, 24 d’agost de 2010

Implementant altres tipus de lletra en la web: Google Font API

Google Font API que es una col·lecció de fonts gratuïtes que es poden utilitzar via web.
La col·lecció de tipus de lletra de moment encara és una mica reduïda, però, esperem que s'anirà ampliant.
La forma d'utilitzar-la la trobem detallada a Google Labs

Cal tenir en compte algunes coses:
  • El fet d'utilitzar aquestes o d'altres API no implica poder utilitzar la tipografia que vulguem de forma gratuïta, ja que moltes tenen llicència i s’han de pagar per a poder-les utilitzar legalment. A més a més, moltes fonts considerades “lliures” tenen restriccions d’ús en projectes comercials.
  • Algunes fonts no disposen de caràcters especials, accents, etc. Per tant alhora de escollir-les cal revisar-les o només utilitzar-les per llocs web molt concrets.
  • També s'ha de tenir en compte l'atribució de la font, un exemple d'una llicència de font per a web: "Attribution: You must attribute the work in the manner specified by the author or licensor (but not in any way that suggests that they endorse you or your use of the work)."