divendres, 9 de juliol de 2010

Captcha com te passes!

No entén de geo-política
Busca casa a Llardecans
Alaaaaa noooooo