dimecres, 21 de juliol de 2010

Browsera


Browsera és una eina online que serveix per comprovar la compatibilitat d'un web en diferents navegadors.
Encara que l'eina no és 100% gratuïta tenim unaversió "free" que encara que no compta amb totes les possibilitat de l'eina ens ofereix un informe prou acurat de visualització, detecció de problemes i errors de javascript.
Molt recomanable!!!