dijous, 5 de febrer de 2009

Llibres d'estils Vol. 4

Últim capítol de la sèrie:

Tipus de llibres d’estil

Llibres d’estil de premsa escrita:

Fan referència a qüestions de tipus periodístic, tipogràfic,
ortogràfic i gramatical; amés de contenir llistat de sigles,
abreviacions, noms propis etc.

Llibres d’estil de mitjans audiovisuals:

Fan referència a qüestions de tipus ètic, periodístic, imatges,
presencia, normes lingüístiques, pronunciació, entonació, lèxic,
protocols, etc.

Llibres d’estil de l'Administració Pública

Fan referència als protocols de documents, qüestions de tipus
lèxic, llenguatge, ortografia i gramàtica, identitat corporativa, etc.

Llibres d’estil d’una marca comercial:

Fan referència a aspectes gràfic de aplicació del logotip i la marca en diferents suports tant electrònics com físics.

Llibres d’estil d’aplicacions digitals o web

Manual de Estilo de Código de Moodle
Fan referència a qüestions de tipus estil de codi, estructures de Base de Dades, seguretat, formularis, etc.

Llibres d’estil per a publicacions d’associacions de professionals

American Psychological Association (APA) Style Essentials
Fan referència qüestions de tipus gramatical, format, lèxic, llenguatge apropiat, etc

Llibres d’estil de centres educatius i Universitats

Fan referència a normes de comportament, titulacions, formats de documentació, així com imatge corporativa.

Fi.

Articles relacionats

Llibres d'estils Vol. 1

Llibres d'estils Vol. 2

Llibres d'estils Vol. 3